top of page

Brighthouse white papers & rapporter

2021-10-07: Projektrapport - Jönköpings län helt uppkopplat 2025 - vad är alternativkostnaden till att bygga ut bredband?

2021-05-21: Sammanfattning av rapport - Digitalt stöd till småföretagare på landsbygden. Hör av dig om du vill ha den fullständiga rapporten!

Nr 1 2020-10-28: Stadsnäten och framtidens utmaningar. 

bottom of page