top of page

REFERENSUPPDRAG

Digitaliseringsstöd för företag på landsbygd
TILLV RGB_sv_lila.png

Brighthouse har i konkurrens med ett stort antal spännande projekt blivit tilldelade medel från Tillväxtverket för att öka förutsättningarna för digital transformation hos företag på landsbygden.

Projektet syftar till att ta fram förslag på insatser som kan genomföras för att minska de trösklar som finns för företag på landsbygden att öka sitt användande av digitala verktyg och tjänster och genom det stärka sin konkurrenskraft.

Vi kommer att arbeta direkt med företag på landsbygden i tre kommuner för att kunna föreslå hur rätt insatser från kompetenshöjande organisationer, av kommunen eller andra myndigheter kan sättas in för att bäst möta företagens behov.

Projektet ska vara genomfört i oktober 2020 och vi på Brighthouse ser fram mot många inspirerande möten och ett spännande projekt!

 

Norrtälje_2.jpg
Bredbandsplan för att nå målen - Norrtälje kommun

Under början av 2020 tog vi fram en bredbandsplan åt Norrtälje kommun där syftet var att utifrån nuläget ta fram en utbyggnadsplan med finansieringslösning som utgick från värden skapade genom kommunala tillgångar och möjligheter. VIktiga frågor som belystes var digitaliseringsfrågor, affärsutveckling och handlingsalternativ.

lägenhetshus
Affärs- och nätutveckling - Fastighetsägare i Stockholmsområdet

Kunden har ett större fastighetsbestånd och har de senaste åren förvärvat flera fastigheter. Genom förvärven sitter kunden med flera bredbands- och TV-leverantörer samt olika typer av nät. Genom inventering av nät och leverantörer har vi tagit fram en strategi för hur kundens framtida lösning ska se ut samt mejslat fram en plan för att komma dit. Vi har också projektlett arbetet samt förhandlat fram nya avtal för bredbands- och tv-leveransen.

2R9A5560.BH1.jpg
Projektledning migrering - Teleoperatör

Kunden förvärvade ett stort stadsnät och behövde stöd med att projektleda integrationen in i den egna verksamheten, såväl affärsmässigt som tekniskt.  Vår konsult iklädde projektledarrollen och projektet genomfördes framgångsrikt under hösten 2020.

20151105_095210~2.jpg
Affärsutveckling - Stadsnät norra Sverige

Ett stadsnät i norra Sverige behövde utveckla olika delar i sin affär och drift.

Genom att analysera kundens nuläge skapade vi oss en bild av vad kunden behövde utveckla för att få en bättre lönsamhet och stabilare drift.

Exempel på upptäckter var hur kunden kunde utveckla intäkterna och säkerställa att nätets olika komponenter och leverantörsmodeller kunde justeras för att bli effektivare.

 

bottom of page